nShield Connect HSM

De nShield Connect HSM is een Hardware Security Module in de vorm van een netwerkapparaat (network appliance). Geschikt voor het leveren van cryptografische functionaliteit aan applicaties op servers en virtual machines.

Sterk voor een netwerk

nShield Connect HSM’s zijn FIPS en Common Criteria gecertificeerde netwerkapparaten die cryptografische functionaliteit, schaalbaar en met een hoge mate van beschikbaarheid, aan applicaties verdeeld over netwerken leveren. Als geharde, fraudebestendige apparaten worden nShield Connect HSM’s gebruikt voor het veilig aanmaken en opslaan van digitale sleutels en het uitvoeren van cryptografische processen die hierop zijn gebaseerd.

QSCD erkende HSM's

De ruggengraat van de Europese digitale handtekening (onderdeel van eIDAS) wordt gevormd door HSM’s die erkend zijn als “Qualified Signature Creation Device”. Dankzij een Common Criteria certificering op het niveau EAL 4+, zijn nShield Connect HSM’s (net als de nShield Solo) geschikt als QSCD én ondersteunen ze andere initiatieven op het gebied van authenticatie-diensten, digitaal ondertekenen en time stamping.

Configuratie op afstand

De nieuwste nShield Connect XC-modellen zijn leverbaar met een (optionele) seriële poort. Hiermee kunnen bezoeken aan datacenters gereduceerd, zo niet voorkomen worden. Remote Configuration maakt het o.a. mogelijk dat:

  • Personeel van datacenters HSM’s eenvoudig kunnen installeren.
  • Netwerkconfiguraties op afstand kunnen plaatsvinden.
  • “Front panel” HSM-instellingen op afstand kunnen plaatsvinden.

 

Datasheet nShield Connect Informatie aanvragen